Parts list: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Page: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799

MTL-3-.03MTL-3-.03RES .03 OHM 4W 1% WIREWOUND
MTL-3-.05MTL-3-.05RES .05 OHM 4W 1% WIREWOUND
MTL-3-.07MTL-3-.07RES .07 OHM 4W 1% WIREWOUND
MTL-3-.08MTL-3-.08RES .08 OHM 4W 1% WIREWOUND
MTL-5 .05NIMTL-5 .05NIRES 5W .05 OHM NON INDUCTIVE
MTL-5-.005MTL-5-.005RES .005 OHM 5W 1% WIREWOUND
MTL-5-.01MTL-5-.01RES .01 OHM 5W 1% WIREWOUND
MTL-5-.02MTL-5-.02RES .02 OHM 5W 1% WIREWOUND
MTL-5-.03MTL-5-.03RES .03 OHM 5W 1% WIREWOUND
MTL-5-.05MTL-5-.05RES .05 OHM 5W 1% WIREWOUND
MTL-5-.07MTL-5-.07RES .07 OHM 5W 1% WIREWOUND
MTL-5-.08MTL-5-.08RES .08 OHM 5W 1% WIREWOUND
MK1493-05GLFTRMK1493-05GLFTRIC CLOCK DRIVER DIFF 16-TSSOP
MK1493-05GLFTRMK1493-05GLFTRIC CLOCK DRIVER DIFF 16-TSSOP
MK1493-05GLFTRMK1493-05GLFTRIC CLOCK DRIVER DIFF 16-TSSOP
MK2302S-01LFTRMK2302S-01LFTRIC MULTIPLIER/ZD BUFFER 8-SOIC
MK2302S-01LFTRMK2302S-01LFTRIC MULTIPLIER/ZD BUFFER 8-SOIC
MK2302S-01LFTRMK2302S-01LFTRIC MULTIPLIER/ZD BUFFER 8-SOIC
MK2308G-1HLFMK2308G-1HLFIC BUFFER ZD 3.3V PLL 16-SOIC
MK74CB218RLFTRMK74CB218RLFTRIC CLOCK DRIVER DUAL 1-8 28-SSOP
MK74CB218RLFTRMK74CB218RLFTRIC CLOCK DRIVER DUAL 1-8 28-SSOP
MK74CB218RLFTRMK74CB218RLFTRIC CLOCK DRIVER DUAL 1-8 28-SSOP
MK1491-06RLFMK1491-06RLFIC CLOCK SYNTHESIZER 28-SOIC
MK1705ALFTRMK1705ALFTRIC CLK GEN ATI LOW EMI 8-SOIC
MK1705ALFTRMK1705ALFTRIC CLK GEN ATI LOW EMI 8-SOIC
MK1705ALFTRMK1705ALFTRIC CLK GEN ATI LOW EMI 8-SOIC
MK2058-01SILFTRMK2058-01SILFTRIC VCXO CLK JITTER ATTEN 20-SOIC
MK2058-01SILFTRMK2058-01SILFTRIC VCXO CLK JITTER ATTEN 20-SOIC
MK2058-01SILFTRMK2058-01SILFTRIC VCXO CLK JITTER ATTEN 20-SOIC
MK2069-01GILFMK2069-01GILFIC CLOCK SYNTHESIZER 56-TSSOP
MK2069-04GILFMK2069-04GILFIC CLOCK SYNTHESIZER 56-TSSOP
MK2703BSLFTRMK2703BSLFTRIC CLOCK SYNTHESIZER PLL 8-SOIC
MK2703BSLFTRMK2703BSLFTRIC CLOCK SYNTHESIZER PLL 8-SOIC
MK2703BSLFTRMK2703BSLFTRIC CLOCK SYNTHESIZER PLL 8-SOIC
MK2703BSLFMK2703BSLFIC CLOCK SYNTH PLL AUDIO 8-SOIC
MK3721DLFTRMK3721DLFTRIC VCXO 16.2-28MHZ 3.3V 8-SOIC
MK3721DLFTRMK3721DLFTRIC VCXO 16.2-28MHZ 3.3V 8-SOIC
MK3721DLFTRMK3721DLFTRIC VCXO 16.2-28MHZ 3.3V 8-SOIC
MK3722GLFTRMK3722GLFTRIC VCXO/STB AUDIO CLOCK 16-TSSOP
MK3722GLFTRMK3722GLFTRIC VCXO/STB AUDIO CLOCK 16-TSSOP
MK3722GLFTRMK3722GLFTRIC VCXO/STB AUDIO CLOCK 16-TSSOP
MK3722GLFMK3722GLFIC CLK SYNTH VCXO/PLL 16-TSSOP
MK3727DLFTRMK3727DLFTRIC VCXO 3.3V 24-36MHZ 8-SOIC
MK3727DLFTRMK3727DLFTRIC VCXO 3.3V 24-36MHZ 8-SOIC
MK3727DLFTRMK3727DLFTRIC VCXO 3.3V 24-36MHZ 8-SOIC
MK3771-17RLFMK3771-17RLFIC VCXO/HDTV CLK SOURCE 28-TSSOP
MK5811CMLFMK5811CMLFIC CLOCK GENERATOR LOW EMI 8SOIC
MK9173-15CS08LFTMK9173-15CS08LFTIC VIDEO GENLOCK PLL 8-SOIC
MK9173-15CS08LFTMK9173-15CS08LFTIC VIDEO GENLOCK PLL 8-SOIC
MK9173-15CS08LFTMK9173-15CS08LFTIC VIDEO GENLOCK PLL 8-SOIC
MPC9817ENMPC9817ENIC CLOCK GENERATOR PLL 20-SSOP
MPC9819ENMPC9819ENIC CLOCK GENERATOR PLL 20-SSOP
MPC9865VMMPC9865VMIC CLOCK GENERATOR PLL 100-PBGA
MK1575-01GLFTRMK1575-01GLFTRIC CLOCK RECOVERY PLL 16-TSSOP
MK1575-01GLFTRMK1575-01GLFTRIC CLOCK RECOVERY PLL 16-TSSOP
MK1575-01GLFTRMK1575-01GLFTRIC CLOCK RECOVERY PLL 16-TSSOP
MCC95-08I01BMCC95-08I01BDIODE MODULE RECTIFIER
MDA72-08N1BMDA72-08N1BMOD DIODE DUAL 800V TO-240AA
MDA72-14N1BMDA72-14N1BMOD DIODE DUAL 1400V TO-240AA
MDA72-16N1BMDA72-16N1BMOD DIODE DUAL 1600V TO-240AA
MDD142-08N1MDD142-08N1MOD DIODE DUAL 800V Y4-M6
MDD142-12N1MDD142-12N1MOD DIODE DUAL 1200V Y4-M6
MDD142-14N1MDD142-14N1MOD DIODE DUAL 1400V Y4-M6
MDD142-16N1MDD142-16N1MOD DIODE DUAL 1600V Y4-M6
MDD142-18N1MDD142-18N1MOD DIODE DUAL 1800V Y4-M6
MDD172-08N1MDD172-08N1MOD DIODE DUAL 800V Y4-M6
MDD172-12N1MDD172-12N1DIODE SWITCHING 1200V 190A
MDD172-14N1MDD172-14N1MOD DIODE DUAL 1400V Y4-M6
MDD172-16N1MDD172-16N1MOD DIODE DUAL 1600V Y4-M6
MDD172-18N1MDD172-18N1MOD DIODE DUAL 1800V Y4-M6
MDD200-14N1MDD200-14N1MOD DIODE DUAL 1400V Y4-M6
MDD200-16N1MDD200-16N1MOD DIODE DUAL 1600V Y4-M6
MDD200-18N1MDD200-18N1MOD DIODE DUAL 1800V Y4-M6
MDD220-08N1MDD220-08N1MOD DIODE DUAL 800V Y2-DCB
MDD220-12N1MDD220-12N1MOD DIODE DUAL 1200V Y2-DCB
MDD220-14N1MDD220-14N1MOD DIODE DUAL 1400V Y2-DCB
MDD220-16N1MDD220-16N1MOD DIODE DUAL 1600V Y2-DCB
MDD220-18N1MDD220-18N1MOD DIODE DUAL 1800V Y2-DCB
MDD250-08N1MDD250-08N1MOD DIODE DUAL 800V Y2-DCB
MDD250-12N1MDD250-12N1MOD DIODE DUAL 1200V Y2-DCB
MDD250-14N1MDD250-14N1MOD DIODE DUAL 1400V Y2-DCB
MDD250-16N1MDD250-16N1MOD DIODE DUAL 1600V Y2-DCB
MDD255-12N1MDD255-12N1MOD DIODE DUAL 1200V Y1-CU
MDD255-14N1MDD255-14N1MOD DIODE DUAL 1400V Y1-CU
MDD255-16N1MDD255-16N1MOD DIODE DUAL 1600V Y1-CU
MDD255-18N1MDD255-18N1MOD DIODE DUAL 1800V Y1-CU
MDD255-20N1MDD255-20N1MOD DIODE DUAL 2000V Y1-CU
MDD255-22N1MDD255-22N1MOD DIODE DUAL 2200V Y1-CU
MDD26-08N1BMDD26-08N1BMOD DIODE PHASE 800V TO-240AA
MDD26-12N1BMDD26-12N1BMOD DIODE DUAL 1200V TO-240AA
MDD26-14N1BMDD26-14N1BMOD DIODE DUAL 1400V TO-240AA
MDD26-16N1BMDD26-16N1BMOD DIODE DUAL 1600V TO-240AA
MDD26-18N1BMDD26-18N1BMOD DIODE DUAL 1800V TO-240AA
MDD310-08N1MDD310-08N1MOD DIODE DUAL 800V Y2-DCB
MDD310-12N1MDD310-12N1MOD DIODE DUAL 1200V Y2-DCB
MDD310-14N1MDD310-14N1MOD DIODE DUAL 1400V Y2-DCB
MDD310-16N1MDD310-16N1MOD DIODE DUAL 1600V Y2-DCB
MDD310-18N1MDD310-18N1MOD DIODE DUAL 1800V Y2-DCB
MDD310-20N1MDD310-20N1MOD DIODE DUAL 2000V Y2-DCB
MDD310-22N1MDD310-22N1MOD DIODE DUAL 2200V Y2-DCB
MDD312-12N1MDD312-12N1MOD DIODE DUAL 1200V Y1-CU
MDD312-14N1MDD312-14N1MOD DIODE DUAL 1400V Y1-CU
MDD312-16N1MDD312-16N1MOD DIODE DUAL 1600V Y1-CU
MDD312-18N1MDD312-18N1MOD DIODE DUAL 1800V Y1-CU
MDD312-20N1MDD312-20N1MOD DIODE DUAL 2000V Y1-CU
MDD312-22N1MDD312-22N1MOD DIODE DUAL 2200V Y1-CU
MDD44-08N1BMDD44-08N1BMOD DIODE DUAL 800V TO-240AA
MDD44-12N1BMDD44-12N1BMOD DIODE DUAL 1200V TO-240AA
MDD44-14N1BMDD44-14N1BMOD DIODE DUAL 1400V TO-240AA
MDD44-16N1BMDD44-16N1BMOD DIODE DUAL 1600V TO-240AA
MDD44-18N1BMDD44-18N1BMOD DIODE DUAL 1800V TO-240AA
MDD56-08N1BMDD56-08N1BMOD DIODE DUAL 800V TO-240AA
MDD56-12N1BMDD56-12N1BMOD DIODE DUAL 1200V TO-240AA
MDD56-14N1BMDD56-14N1BMOD DIODE DUAL 1400V TO-240AA
MDD56-16N1BMDD56-16N1BMOD DIODE DUAL 1600V TO-240AA
MDD56-18N1BMDD56-18N1BMOD DIODE DUAL 1800V TO-240AA
MDD600-12N1MDD600-12N1MOD DIODE DUAL 1200V WC-500
MDD600-16N1MDD600-16N1MOD DIODE DUAL 1600V WC-500
MDD600-18N1MDD600-18N1MOD DIODE DUAL 1800V WC-500
MDD72-08N1BMDD72-08N1BMOD DIODE DUAL 800V TO-240AA
MDD72-12N1BMDD72-12N1BMOD DIODE DUAL 1200V TO-240AA
MDD72-14N1BMDD72-14N1BMOD DIODE DUAL 1400V TO-240AA
MDD72-16N1BMDD72-16N1BMOD DIODE DUAL 1600V TO-240AA
MDD72-18N1BMDD72-18N1BMOD DIODE DUAL 1800V TO-240AA
MDD95-08N1BMDD95-08N1BDIODE MODULE RECTIFIER
MDD95-12N1BMDD95-12N1BDIODE MOD 1200V 2X120A TO-240AA
MDD95-14N1BMDD95-14N1BDUAL DIODE MODULE 1400V TO-240AA
MDD95-16N1BMDD95-16N1BMOD DIODE DUAL 1600V TO-240AA
MDD95-18N1BMDD95-18N1BMOD DIODE DUAL 1800V TO-240AA
MDD95-20N1BMDD95-20N1BMOD DIODE DUAL 2000V TO-240AA
MDD95-22N1BMDD95-22N1BMOD DIODE DUAL 2200V TO-240AA
MEA250-12DAMEA250-12DADIODE FAST REC 1200V 260A Y4-M6
MEA300-06DAMEA300-06DADIODE FAST REC 600V 304A Y4-M6
MEA75-12DAMEA75-12DADIODE FRED & HIPERFRED MODULES
MEA95-06DAMEA95-06DADIODE FAST REC 600V 95A TO-240AA
MEE 300-06DAMEE 300-06DADIODE COMMON CATHODE 600V 304A
MEE250-12DAMEE250-12DADIODE FAST REC PHASE 1200V Y4-M6
MEE300-06DAMEE300-06DADIODE FAST REC PHASE 600V Y4-M6
MEE75-12DAMEE75-12DADIODE FAST REC 1200V TO-240AA
MEE95-06DAMEE95-06DADIODE FAST REC 600V TO-240AA
MEK150-04DAMEK150-04DADIODE FRED 400V 150A TO-240AA
MEK250-12DAMEK250-12DADIODE FAST REC 1200V 260A Y4-M6
MEK300-06DAMEK300-06DADIODE FAST REC 600V 304A Y4-M6
MEK350-02DAMEK350-02DADIODE FRED 200V 356A 150NS
MEK600-04DAMEK600-04DADIODE FAST REC 400V 575A Y4-M6
MEK75-12DAMEK75-12DADIODE FAST REC 1200V 75A TO240AA
MEK95-06DAMEK95-06DADIODE MODULE EPITAXIAL 600V 95A
MEO450-12DAMEO450-12DAMOD FAST REC 1200V 453A Y4-M6
MEO500-06DAMEO500-06DAMOD FAST REC 600V 514A Y4-M6
MDO500-12N1MDO500-12N1DIODE MOD 1200V HI POWER Y1-CU

All Rights Reserved© datasheetz.com 2009