Parts list: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Page: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621

AD9387NKBBCZ-80AD9387NKBBCZ-80TRANSMITTER HDMI/DVI 80MHZ 76BGA
AD9387NKBBCZRL-80AD9387NKBBCZRL-80TRANSMITTER HDMI/DVI 80MHZ 76BGA
AD9388ABSTZ-170AD9388ABSTZ-170IC GRAPHIC DIGITIZER 144-LQFP
AD9388ABSTZ-5PAD9388ABSTZ-5PIC GRAPHIC DIGITIZER 144-LQFP
AD9388ABSTZ-A5AD9388ABSTZ-A5IC GRAPHIC DIGITIZER 144-LQFP
AD9889ABBCZ-80AD9889ABBCZ-80IC TRANSMITTER HDMI/DVI 76-BGA
AD9889ABBCZRL-80AD9889ABBCZRL-80IC TRANSMITTER HDMI/DVI 76-BGA
AD9889BBBCZ-165AD9889BBBCZ-165IC TX HDMI/DVI 165MHZ 76BGA
AD9889BBBCZ-80AD9889BBBCZ-80TRANSMITTER HDMI/DVI 76-CSPBGA
AD9889BBBCZRL-80AD9889BBBCZRL-80TRANSMITTER HDMI/DVI 76-CSPBGA
AD9889BBCPZ-165AD9889BBCPZ-165XMITTER HDMI/DVI 165MHZ 64-LFCSP
AD9889BBCPZ-80AD9889BBCPZ-80IC TRANSMITTER HDMI/DVI 64-LFCSP
AD9889BBSTZ-165AD9889BBSTZ-165XMITTER HDMI/DVI 165MHZ 80-LQFP
AD9889BBSTZ-80AD9889BBSTZ-80IC TRANSMITTER HDMI/DVI 80-LQFP
AD9889KSTZ-80AD9889KSTZ-80TRANSMITTER HDMI/DVI 80-LQFP
AD9984AKCPZ-140AD9984AKCPZ-140IC DISPLAY 10BIT 140MSPS 64LFCSP
AD9984AKCPZ-170AD9984AKCPZ-170IC DISPLAY 10BIT 170MSPS 64LFCSP
AD9984AKSTZ-140AD9984AKSTZ-140IC DISPLAY 10BIT 140MSPS 80LQFP
AD9984AKSTZ-170AD9984AKSTZ-170IC DISPLAY 10BIT 170MSPS 80LQFP
AD9984KSTZ-110AD9984KSTZ-110IC DISPLAY 10BIT 110MSPS 80-LQFP
AD9984KSTZ-140AD9984KSTZ-140IC DISPLAY 10BIT 140MSPS 80LQFP
AD9984KSTZ-170AD9984KSTZ-170IC DISPLAY 10BIT 170MSPS 80LQFP
ADA4410-6ACPZ-R2ADA4410-6ACPZ-R2IC VIDEO FILTER SELECT 32-LFCSP
ADA4410-6ACPZ-R7ADA4410-6ACPZ-R7IC VIDEO FILTER SELECT 32-LFCSP
ADA4410-6ACPZ-RLADA4410-6ACPZ-RLIC VIDEO FILTER SELECT 32-LFCSP
ADA4412-3ARQZ-R7ADA4412-3ARQZ-R7IC FILTER VID RGB/HD/SD 20QSOP
ADA4412-3ARQZ-RLADA4412-3ARQZ-RLIC FILTER VID RGB/HD/SD 20QSOP
ADA4412-3ARQZADA4412-3ARQZIC FILTER VID RGB/HD/SD 20-QSOP
ADA4417-3ARMZ-R7ADA4417-3ARMZ-R7IC VIDEO FILTER TRPL HD 10-MSOP
ADA4417-3ARMZ-RLADA4417-3ARMZ-RLIC VIDEO FILTER TRPL HD 10-MSOP
ADA4417-3ARMZADA4417-3ARMZIC VIDEO FILTER TRPL HD 10-MSOP
ADA4420-6ARQZ-R7ADA4420-6ARQZ-R7IC FILTER VIDEO 6CH HD/SD 16QSOP
ADA4420-6ARQZ-RLADA4420-6ARQZ-RLIC FILTER VIDEO 6CH HD/SD 16QSOP
ADA4420-6ARQZADA4420-6ARQZIC FILTER VIDEO 6CH HD/SD 16QSOP
ADA4430-1YKSZ-R2ADA4430-1YKSZ-R2IC FILTER VIDEO ULTRA LP SC70-6
ADA4430-1YKSZ-R7ADA4430-1YKSZ-R7IC FILTER VIDEO ULTRA LP SC70-6
ADA4430-1YKSZ-R7ADA4430-1YKSZ-R7IC FILTER VIDEO ULTRA LP SC70-6
ADA4430-1YKSZ-R7ADA4430-1YKSZ-R7IC FILTER VIDEO ULTRA LP SC70-6
ADA4430-1YKSZ-RLADA4430-1YKSZ-RLIC FILTER VIDEO ULTRA LP SC70-6
ADV202BBC-115ADV202BBC-115IC VIDEO CODEC JPEG2000 121-BGA
ADV202BBC-135ADV202BBC-135IC CODEC VIDEO 135MHZ 144CSPBGA
ADV202BBC-150ADV202BBC-150IC VIDEO CODEC JPEG2000 144CSBGA
ADV202BBCZ-115ADV202BBCZ-115IC VIDEO CODEC JPEG2000 121-BGA
ADV202BBCZ-135ADV202BBCZ-135IC CODEC VIDEO 135MHZ 144CSPBGA
ADV202BBCZ-150ADV202BBCZ-150IC VIDEO CODEC JPEG2000 144CSBGA
ADV202BBCZRL-115ADV202BBCZRL-115IC CODEC VIDEO 115MHZ 121CSPBGA
ADV202BBCZRL-150ADV202BBCZRL-150IC CODEC VIDEO 150MHZ 144CSPBGA
ADV212BBCZ-115ADV212BBCZ-115IC CODEC VID JPEG 2000 121CSPBGA
ADV212BBCZ-150ADV212BBCZ-150IC CODEC VID JPEG 2000 144CSPBGA
ADV212BBCZRL-115ADV212BBCZRL-115IC CODEC VID JPEG 2000 121CSPBGA
ADV212BBCZRL-115ADV212BBCZRL-115IC CODEC VID JPEG 2000 121CSPBGA
ADV212BBCZRL-115ADV212BBCZRL-115IC CODEC VID JPEG 2000 121CSPBGA
ADV212BBCZRL-150ADV212BBCZRL-150IC CODEC VID JPEG 2000 144CSPBGA
ADV212BBCZRL-150ADV212BBCZRL-150IC CODEC VID JPEG 2000 144CSPBGA
ADV212BBCZRL-150ADV212BBCZRL-150IC CODEC VID JPEG 2000 144CSPBGA
ADV7129KSADV7129KSIC DAC VIDE COLOR 192BIT 304PQFP
ADV7160KS140ADV7160KS140IC DAC VIDEO COLOR 96BIT 160MQFP
ADV7160KS170ADV7160KS170IC DAC VIDEO COLOR 96BIT 160MQFP
ADV7160KS220ADV7160KS220IC DAC VIDEO COLOR 96BIT 160MQFP
ADV7162KS140ADV7162KS140IC DAC VIDEO COLOR 96BIT 160PQFP
ADV7162KS170ADV7162KS170IC DAC VIDEO COLOR 96BIT 160PQFP
ADV7162KS220ADV7162KS220IC DAC VIDEO COLOR 96BIT 160PQFP
ADV7162KSZ140ADV7162KSZ140IC DAC VIDEO COLOR 96BIT 160PQFP
ADV7179BCPZADV7179BCPZIC DAC VIDEO NTSC 3-CH 40LFCSP
ADV7179BCPADV7179BCPIC DAC VIDEO NTSC 3-CH 40LFCSP
ADV7179KCP-REELADV7179KCP-REELIC ENCODER VID NTSC/PAL 40LFCSP
ADV7179KCPZ-REELADV7179KCPZ-REELIC DAC VIDEO NTSC 3-CH 40LFCSP
ADV7179KCPZ-REELADV7179KCPZ-REELIC DAC VIDEO NTSC 3-CH 40LFCSP
ADV7179KCPZ-REELADV7179KCPZ-REELIC DAC VIDEO NTSC 3-CH 40LFCSP
ADV7179KCPZADV7179KCPZIC DAC VIDEO NTSC 3-CH 40LFCSP
ADV7179KCPADV7179KCPIC DAC VIDEO NTSC 3-CH 40LFCSP
ADV7191KSTZADV7191KSTZIC ENCODER VIDEO W/DAC 64LQFP
ADV7191KSTADV7191KSTIC VIDEO ENCODER W/6DAC 64-LQFP
ADV7194KSTZADV7194KSTZIC ENCODER VIDEO EXT-10 80-LQFP
ADV7194KSTADV7194KSTIC ENCODER VIDEO EXT-10 80-LQFP
ADV7195KSZADV7195KSZIC ENCODER HDTV MULTIFORM 52MQFP
ADV7195KSADV7195KSIC DAC VID-HDTV 3CH-11BIT 52MQFP
ADV7305AKSTADV7305AKSTIC ENCODER VIDEO 14BIT 64LQFP
ADV7311KSTADV7311KSTIC VID ENC 6-12BIT DAC'S 64LQFP
ADV7321KSTZADV7321KSTZIC VID ENC 6-12BIT DAC'S 64LQFP
ADV7343BSTZADV7343BSTZIC ENCODER VIDEO W/DAC 64-LQFP
ADV7520NKBBCZ-80ADV7520NKBBCZ-80IC XMITTER HDMI/DVI LP 76CSPBGA
ADV7521NKBCBZRL-80ADV7521NKBCBZRL-80IC XMITTER HDMI/DVI
AD1403ANAD1403ANIC VOLT REF PREC 2.5V 8-MINIDIP
AD1403NAD1403NIC V-REF 2.5V 8-DIP
AD1580ART-R2AD1580ART-R2IC V-REF 1.225V SOT-23 T/R
AD1580ART-REEL7AD1580ART-REEL7IC V-REF 1.225V SOT-23
AD1580ART-REEL7AD1580ART-REEL7IC V-REF 1.225V SOT-23
AD1580ART-REELAD1580ART-REELIC V-REF 1.225V SOT-23 T/R
AD1580ARTZ-REEL7AD1580ARTZ-REEL7IC V-REF 1.225V SOT-23
AD1580ARTZ-REEL7AD1580ARTZ-REEL7IC V-REF 1.225V SOT-23
AD1580ARTZ-REEL7AD1580ARTZ-REEL7IC V-REF 1.225V SOT-23
AD1580ARTZ-REELAD1580ARTZ-REELIC VOLTAGE REF 1.225V SOT23
AD1580BKSZ-REEL7AD1580BKSZ-REEL7IC PREC V-REF 1.225V SC-70
AD1580BKSZ-REELAD1580BKSZ-REELIC PREC V-REF 1.225V SC-70
AD1580BRT-R2AD1580BRT-R2IC V-REF 1.225V SOT-23 T/R
AD1580BRT-REEL7AD1580BRT-REEL7IC V-REF 1.225V SOT-23
AD1580BRT-REEL7AD1580BRT-REEL7IC V-REF 1.225V SOT-23
AD1580BRTZ-R2AD1580BRTZ-R2IC V-REF 1.225V SOT-23
AD1580BRTZ-REEL7AD1580BRTZ-REEL7IC V-REF 1.225V SOT-23
AD1580BRTZ-REEL7AD1580BRTZ-REEL7IC V-REF 1.225V SOT-23
AD1580BRTZ-REEL7AD1580BRTZ-REEL7IC V-REF 1.225V SOT-23
AD1582ART-R2AD1582ART-R2IC V-REF 2.5V SOT-23 T/R
AD1582ART-REEL7AD1582ART-REEL7IC VOLTAGE-REF 2.5V SOT-23
AD1582ART-REEL7AD1582ART-REEL7IC V-REF 2.5V SOT-23 T/R
AD1582ARTZ-R2AD1582ARTZ-R2IC PREC V-REF 2.5V SOT-23
AD1582ARTZ-REEL7AD1582ARTZ-REEL7IC PREC V-REF 2.5V SOT-23
AD1582ARTZ-REEL7AD1582ARTZ-REEL7IC PREC V-REF 2.5V SOT-23
AD1582ARTZ-REEL7AD1582ARTZ-REEL7IC PREC V-REF 2.5V SOT-23
AD1582BRT-R2AD1582BRT-R2IC V-REF 2.5V SOT-23 T/R
AD1582BRT-REEL7AD1582BRT-REEL7IC VOLTAGE-REF 2.5V SOT-23
AD1582BRT-REEL7AD1582BRT-REEL7IC V-REF 2.5V SOT-23 TAPE & REEL
AD1582BRTZ-REEL7AD1582BRTZ-REEL7IC PREC V-REF 2.5V SOT-23
AD1582BRTZ-REEL7AD1582BRTZ-REEL7IC PREC V-REF 2.5V SOT-23
AD1582BRTZ-REEL7AD1582BRTZ-REEL7IC PREC V-REF 2.5V SOT-23
AD1583ART-R2AD1583ART-R2IC V-REF 3V SOT-23 TAPE & REEL
AD1583ART-REEL7AD1583ART-REEL7IC V-REF 3V SOT-23 TAPE & REEL
AD1583ARTZ-R2AD1583ARTZ-R2IC PREC V-REF 3V SOT-23
AD1583ARTZ-REEL7AD1583ARTZ-REEL7IC PREC V-REF 3V SOT-23
AD1583BRT-R2AD1583BRT-R2IC V-REF 3V SOT-23 TAPE & REEL
AD1583BRT-REEL7AD1583BRT-REEL7IC V-REF 3V SOT-23 TAPE & REEL
AD1583BRTZ-REEL7AD1583BRTZ-REEL7IC V-REF PREC 3V SOT-23
AD1583BRTZ-REEL7AD1583BRTZ-REEL7IC V-REF PREC 3V SOT-23
AD1583BRTZ-REEL7AD1583BRTZ-REEL7IC V-REF PREC 3V SOT-23
AD1584ART-R2AD1584ART-R2IC V-REF 4.096V SOT-23 T/R
AD1584ART-REEL7AD1584ART-REEL7IC V-REF 4.096V SOT-23
AD1584ART-REEL7AD1584ART-REEL7IC V-REF 4.096V SOT-23
AD1584ARTZ-R2AD1584ARTZ-R2IC PREC V-REF 4.1V SOT-23
AD1584ARTZ-REEL7AD1584ARTZ-REEL7IC V-REF 4.096V SOT-23
AD1584ARTZ-REEL7AD1584ARTZ-REEL7IC V-REF 4.096V SOT-23
AD1584ARTZ-REEL7AD1584ARTZ-REEL7IC V-REF 4.096V SOT-23
AD1584BRT-R2AD1584BRT-R2IC V-REF 4.096V SOT-23 T/R
AD1584BRT-REEL7AD1584BRT-REEL7IC V-REF 4.096V SOT-23
AD1584BRT-REEL7AD1584BRT-REEL7IC V-REF 4.096V SOT-23
AD1584BRTZ-REEL7AD1584BRTZ-REEL7IC V-REF 4.096V SOT-23
AD1584BRTZ-REEL7AD1584BRTZ-REEL7IC V-REF 4.096V SOT-23
AD1584BRTZ-REEL7AD1584BRTZ-REEL7IC V-REF 4.096V SOT-23
AD1585ART-R2AD1585ART-R2IC V-REF 5V SOT-23 TAPE & REEL
AD1585ART-REEL7AD1585ART-REEL7IC V-REF 5V SOT-23 TAPE & REEL
AD1585ARTZ-R2AD1585ARTZ-R2IC PREC V-REF 4.1V SOT-23
AD1585ARTZ-REEL7AD1585ARTZ-REEL7IC PREC V-REF 5V SOT-23
AD1585BRT-R2AD1585BRT-R2IC V-REF 5V SOT-23 TAPE & REEL
AD1585BRT-REEL7AD1585BRT-REEL7IC V-REF 5V SOT-23 TAPE & REEL
AD1585BRTZ-REEL7AD1585BRTZ-REEL7IC PREC V-REF 5V SOT-23
AD2702JDAD2702JDIC REFERENCE PREC +/-10V 14DIP
AD2702LDAD2702LDIC REFERENCE PREC +/-10V 14DIP
AD2702SDAD2702SDIC REFERENCE PREC +/-10V 14CDIP
AD580JHAD580JHIC PREC VOLT REF 2.5V TO-52
AD580KHAD580KHIC PREC V-REF 2.5V TO-52
AD580LHAD580LHIC PREC VOLT REF 2.5V TO-52

All Rights Reserved© datasheetz.com 2009